Si li petri putissiru parlari,
avissiru tanti cosi di diri!..
Di ‘stu paisi senza futuru,
unni la luci s’ammisca cu scuru.
Hannu passatu migliara di anni,
e semu sempri tra li peni e l’affanni.
Semu sulu un populu d’emigrati,
eppuru semu tutti adduttrinati.
Quannu parlamu paremu’ lluminati.
Tutti sapemu unn’è la ragiuni o lu tortu.
Ma quannu po’, fassamu a lu fattu,
‘i muschi cadinu intra lu piattu!..
Avia ragiuni n’amicu poeta,
ca stava sempri cu l’arma scueta.
Piglià ‘a valigia e si fici la via,
vidennu lu poviru chi disia
e li ricchi chi sprunianu e mangianu,
scrissi: “Sunnu li petri e chianginu!”
Pi ‘stu paisi nni la disolazioni,
ca nun si trova mai ‘na soluzioni.
Pi ‘stu paisi senza futuru,
lassatu a l’abbannunu e a lu scuru!
bagur